Herberg te Frankhuis

Genealogie Frankhuisen

van Franckhuys tot Frankhuisen

parenteel frankhuisen

 kwartierstaat frankhuisen

buurtschap 

Stamboom
De stamboom gaat terug tot het begin van de 17e eeuw en omvat 13 generaties.

Stamvader
Van Gerrijt (generatie I) zijn naast 3 dochters ook twee zoons bekend, Harmen en Maerten. Bij gebrek aan een kerk in Frankhuis zijn alle kinderen gedoopt in Kampen. Beide zoons trouwen in Leiden met twee zussen uit Enkhuizen.

'Leiden ondertrouw 7 november 1657 Harmen Gerrits, lakenwerker, jongman van Swoll, woont op de Oude Vest, vergeselt met Casper Hendricx, sijn bekende woont mede aldaer, en Grietgen Pieters, jongedochter van Enkhuizen, wonende alsvoren, vergeselt met Pietertgen Harmens, haer moeder, wonende buiten de Hooge Woerdspoort.'

Familienaam
Uit dit huwelijk van Harmen en Grietgen werden twaalf kinderen geboren, die allen onder het patronymicum Harmens werden gedoopt. Van vijf van deze kinderen is in Leiden een huwelijk gevonden. Zij noemden zich allen Franckhuys of Franckhuysen (niet 'van Swoll').

Op 8 juli 1684 verschijnt voor het eerst officieel de familienaam Franckhuys als Maerten getuige is van het huwelijk van Balthen, een zoon van Harmen: 'Gaat in ondertrouw Leiden 8 juli 1684 Balthen Harmens Franckhuys, greinwever, jongman van Leiden wonende in de Kijffhoek, vergeselt met Maerten Franckhuys, zijn oom, wonende in de Oosthavenstraat, en Jannetge Cornelisdr. Wolcijffer, jongedochter van Leiden, wonende in de Kijffhoek, vergeselt met Ariaentje Cors, haer bekende.'  Uit deze acte blijkt tevens de familierelatie tussen Maerten en Harmen. 

Locaties
Maerten Gerrits Franckhuys was blijkbaar een reislustig man, die graag terugkeerde naar zijn geboortestreek. We treffen hem voor het eerst aan in Leiden op 15 september 1658, bij de doop van zijn neef Gerrit Harmens, zoon van Harmen Gerrits en Grietgen Pieters. Hij trad daarbij op als doopgetuige, samen met Jannetgen Pieters, zijn toekomstige vrouw. Bij zijn ondertrouw te Leiden wordt Maerten vermeld als 'jongman van Kampen'. Na zijn huwelijk keerde hij blijkbaar al spoedig naar Kampen terug. Zijn eerste kind Gerrit werd daar in 1660 geboren. Het lidmatenboek van de gereformeerde kerk te Kampen vermeldt dat op 29 september 1660 met attestatie zijn toegelaten 'Maerten Gerritsz: van Franckhuys en Jannetjen Pieters: van Enkhuysen, zijn huysvrouw'. In 1662 bevond het echtpaar zich weer te Leiden, waar zij nog zeven kinderen lieten dopen. Op 14 juni 1670 vinden we hen echter weer tijdelijk in Kampen terug, als zij opnieuw als lidmaat van de gereformeerde kerk aldaar worden ingeschreven. De kinderen van Maerten en Harmen worden vervolgens allen in Leiden geboren; de familie heeft zich daar gevestigd. Later ging men ook in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam wonen. In het buitenland: Nederlands IndiŽ, Canada, Verenigde Staten, AustraliŽ, Frankrijk. 

Gegevens
De hier vermelde gegevens zijn voor een deel verzameld door J.G. Frankhuizen en O.Oomes. Ook is informatie via internet verkregen. Het meeste ervan is betrouwbaar en er zijn kopieŽn van aktes in mijn bezit of op internet beschikbaar bij de diverse archieven, andere informatie (Mormonen) is minder betrouwbaar.
Dit genealogisch onderzoek is nog verre van compleet, maar er wordt regelmatig aan gewerkt. Uw reacties, verbeteringen en aanvullingen zie ik graag tegemoet: frank@frankhuisen.net
 

Het geslacht Frankhuisen (Frankhuis, Franckhuys, Franckhuysen, Frankhuyzen, Frankhuijsen, Frankhuijzen, Frankhuizen, Vranckhuys, Vrankhuisen, Vrankhuysen en Vrankhuyzen) heeft de naam ontleend aan de buurtschap Frankhuis , gelegen ten noordwesten van Zwolle.

Frankhuis maakte deel uit van de gemeente Zwollerkerspel en is nimmer een zelfstandige gemeente geweest, noch burgerlijk, noch kerkelijk. De bewoners waren voor civiele en kerkelijke zaken aangewezen op Zwolle of Kampen. Sinds 1967 maakt Zwollerkerspel deel uit van Zwolle. Frankhuis is zowel de naamgever als de bakermat van het geslacht.

Voormalige 19e eeuwse arbeiderswoningen aan de Frankhuisweg te Frankhuis, Zwolle

Fotografie: F.J. Frankhuisen

 

Eigenaar Database: F.J.Frankhuisen

http://frankhuisen.net

 frank@frankhuisen.net

Personen in de database: 2817

 

Niet alle details zijn gepubliceerd. Ook foto's van personen heb ik in verband met oneigenlijk gebruik verborgen. Voor genealogisch gebruik en voor familie en bekenden stel ik ze op verzoek (e-mail) beschikbaar.  

 
 

Bijgewerkt januari 2016